22 ביוני 2017

The Crotches // המפשעות‎

22/06/2017 | 22:59

https://www.facebook.com/events/1745411062424502/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

 

הפרטים החשובים הן:
שביום חמישי ה22 ליוני,
המפשעות תופענה בהרכב מלא וחשמלי.
ברוטשילד 12 כמובן.
הכניסה חינם לכולן ולכולם גם.

יסובב תקליטים מאז ועד היום ועם הפנים לעתיד: אביב פאקינ׳ מארק.

הודעות נוספות בקרוב אבל העיקר כבר ידוע.
פרחים.

הזמנת מקום

מלאו את הטופס או חייגו:
03 510 6430

The Crotches // המפשעות‎
Fields marked with a * are required.

* ההזמנה אינה סופית עד לקבלת אישור הזמנה מרוטשילד 12